PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Født: 18.09.1972
Nasjonalitet: Norsk

STILLING

DAK tegner

NØKKELKOMPETANSE

- Bistå arkitekter med utarbeidelse av alle tegningstyper som leveres av kontoret
- Utarbeide illustrasjoner og presentasjonstegninger i 2D og 3D
- Kontrakt- og Søknadstegninger
- Tilbud- og arbeidstegninger
- Detalj- og skjemategninger
- Som bygget tegninger for FDV dokumentasjon
- Framstille regulering-, illustrasjon- og situasjonsplaner
- Diverse andre tegningstyper etter behov
- Utarbeide og oppfølging av Byggesøknader
- Sammenfatte FDV dokumentasjon av produkter og løsninger
- Spesialisert på bruk av DAK verktøy (Revit, AutoCAD og Autodesk architecture)
- Utarbeide kurs for intern opplæring av AutoCAD og Autodesk architecture
- Utvikling av kontorstandard og DAK bibliotek
- Utarbeide dokumentasjon kontor- og DAK-rutiner.
- Support til de ansatte innen DAK og diverse andre programvarer
- Oppsett og tilpassing av kontorets arbeids stasjoner
- Installasjon/oppgradering og konfigurering av kontorets DAK system og annen programvare.
- Installasjon av dynamiske lisenser

UTDANNING

År                        Skole, Fag, linje.
1988-1989           Breivika VGS i Tromsø, Teknisk tegning, grunnkurs
1989-1990           Kvaløya VGS i Tromsø, Tømrer husbygg, grunnkurs
1990-1991           Breivika VGS i Tromsø, Teknisk tegning, videregående kurs
1991-1992           Kvaløya VGS i Tromsø, Tømrer husbygg, videregående kurs
1993-1995           Breivika VGS i Tromsø, Teknisk fagskole, bygg
1995-                   Universitetet i Tromsø, Matematikk (MA100), ikke fullført
1995-                   Universitetet i Tromsø, Kjemi (K100), ikke fullført

KURS

År Skole, Fag, linje
1995-1998 Novapoint (veg standard)
1995-1998 Microsoft Word 97 for viderekommende
1995-1998 Fysak (intern kurs, Tromsø byutvikling)
1995-1998 VG kart (intern kurs, Tromsø byutvikling)
1998-1999 Godkjenningskatalogen
1999- Autodesk Architectural Desktop v.3.0
1999- TorpedoAdm
1999- Revit 7.0 for viderekommende
2000-2013 Diverse seminarer, foredrag og annen kompetanseutvikling

ARBEIDSGIVER- YRKESPRAKSIS

1998-1998           Innehaver av Nordcom AS (Solgt til Tromsø investor)
- Salg av datautstyr
- Montering og installasjon
- Service og support
1997-1999           Byutvikling i Tromsø, DAK tegner
1999-2000           LK Bygg AS, Bygg adm. Leder
2005-                    Innehaver av HDDesign
- Oppmåling og rekonstruering av byggverk
- Framstille illustrasjoner og visualisering av bygg
- Utarbeide tegninger og illustrasjoner etter behov
- Rådgiving i byggesaker
- Instruktør for bruk av DAK verktøy
2000-                    ARCHUS arkitekter as, DAK tegner

REFERANSEPROSJEKTER

2006-2014 Stilling: DAK tegner
  Prosjekt: Stavanger lufthavn - Sola
  Oppgaver: Teknisk tegning og arkitekt assistent
  Kunde: Avinor
2009-2014 Stilling: DAK tegner
  Prosjekt: Ris Skole
  Oppgaver: Teknisk tegning og arkitekt assistent
  Kunde: Undervisningsbygg Oslo KF
2011-2014 Stilling: DAK tegner
  Prosjekt: Statoil Haukås
  Oppgaver: Teknisk tegning og arkitekt assistent
  Kunde: Statoil fuel and retail
2013-2013 Stilling: DAK tegner
  Prosjekt: McDonald’s side-bye-side
  Oppgaver: Teknisk tegning og arkitekt assistent
  Kunde: McDonald’s Norge
2000-2013 Stilling: DAK tegner
  Prosjekt: Diverse prosjekter
  Oppgaver: Assistanse etter behov
  Kunde: Diverse oppdragsgivere